Options:
• General Index
• Forum
• Tests
• Castellano
• Català


Sections:
• Basic Vocabulary
• Other English Teaching Materials


English Grammar Step by Step:
• Contents
• Introduction
• Notes
• Unit 1:  Negative and interrogative sentences
• Unit 2:  Short answers
• Unit 3:  Question tags
• Unit 4:  Questions and exclamations
• Unit 5:  So, neither, nor, either
• Unit 6:  Be, used to, would, be/get/become used to, dare, have, get, become, grow, go, turn, fall and feel
• Unit 7:  Verb tenses: forms
• Unit 8:  Irregular verbs
• Unit 9:  Verb tenses: uses
• Unit 10:  Personal pronouns, possessives and reflexive pronouns
• Unit 11: The genitive case
• Unit 12: Singular and plural nouns
• Unit 13: Gender
• Unit 14: A, an, some, any, no, not, none, each, every and the; compounds of some, any, no and every
• Unit 15: Neither, not...either, none, not...any, both and all
• Unit 16: A few, few, a lot, lots, a little, little, many, much, no and plenty
• Unit 17: Enough, too, so and such
• Unit 18: Comparative and superlative sentences
• Unit 19: The adjective order
• Unit 20: Relative clauses
• Unit 21: Do and make
• Unit 22: Modal verbs
• Unit 23: Infinitives, gerunds and present participles
• Unit 24: Conditional sentences
• Unit 25: Passive sentences
• Unit 26: Reported speech
• Unit 27: Purpose
• Unit 28: Word order
• Unit 29: Inversion
• Unit 30: Connectors
• Unit 31: Prepositions
• Unit 32: Phrasal verbs


Intermediate English Grammar:
• Contents
• Irregular verbs


English Grammar for Beginners:
• Contents
• Unit 1:  A, an, some any and the
• Unit 2:  Some, any + body/one, + thing, + where
• Unit 3:  Personal pronouns and possessives
• Unit 4:  Reflexive pronouns, the reciprocal pronoun "each other" and object pronouns
• Unit 5:  List of irregular verbs


Other Services:
• Popular Phrases and Sayings
• The Writer's Place
• Hotel Rooms
• Search Engine
• Free Virtual Postcards
• Sponsored Ads
• Chat Rooms

Polseguera

  The main index MAIN
INDEX
Search the database for posts SEARCH
POSTS
Who's Online WHO'S
ONLINE
Log in LOG
IN

Home: Català: Acudits:
Uns quants acudits
 
1603 registered
users

 Mike
User / Moderator

Oct 14, 2008, 12:38 AM

Post #1 of 1
(737382 views)
Shortcut
Uns quants acudits Can't Post

Esperem que aquesta secció d'acudits siga del teu grat. Per a enviar un acudit, només t'has d'enregistrar. És gratis.

Uns quants acudits més vells que Romanones:

---
Dos amics que es troben pel carrer després de molt de temps sense veure's, i un diu a l'altre: "I els teus fills?". L'altre respon, "molt bé".
"I què és de Pilar?"
"Arrancar-se (o arrencar-se) els pels un a un".
---

---
Un amic diu a un altre: "La meua muller és un àngel." L'altre respon: "Doncs la meua encara viu."
---

---
Això són dos amics que aproven unes oposicions per a la NASA. Un d'ells (anomenant Tonet) treballa a la Lluna i l'altre (anomenat Emilio), a la Terra.

Tots els dies parlaven via satèl·lit, però un dia fallen les comunicacions a la Lluna, i en Tonet només podia fer servir els números de l'ordinador. Com que s'avorria, envia aquest missatge a Emilio:
1001
1001
00
900

Els tècnics de la NASA estaven molt preocupats perquè potser en Tonet tenia problemes, i tan aviat com reben el missatge del Tonet, pregunten a Emilio si sabia el que significava. Emilio diu: "Redell, és molt fàcil:
Mil·liu (1001)
Mil·liu (1001)
Collons (00)
No hu sents (900)"
---

---
Això és una oliva esquiant. Es fot una hòstia i es trenca l'os.
---

---
Un noi va a la carnisseria i diu: "Ha dit ma mare que em dónes una pesseta de pernil". El carnisser li contesta: "Dis (= digues) a ta mare que vinga i llepe el ganivet".
---

---
-És ací la central d'intel·ligència?
-Eeeeeh, eeeeh!
---

---
A la competició anual dels millors munyidors de vaques de la península ibèrica, els tres finalistes eren: un de Lisboa, un de Madrid, i un d'Alacant. El portuguès muny 50 litres. El castellà muny 50.5 litres, i tots els seguidors castellans cridaven i botaven. Havien guanyat! El català només havia munyit un got, i a tots els afeccionats catalans se'ls veia molt empipats i decebuts. Ara bé, el més empipat era el munyidor català, que no parava de mormolar: "Si esbrine qui m'ha canviat la vaca pel bou, se'n penedirà".
---

Bé açò és tot per hui (o avui).


(This post was edited by Mike on May 18, 2014, 9:21 AM)

 
 


Search for (options)  
© All rights reserved     www.polseguera.org   (Polseguera)     info@polseguera.org