Options:
• General Index
• Forum
• Tests
• Castellano
• Català


Sections:
• Basic Vocabulary
• Other English Teaching Materials


English Grammar Step by Step:
• Contents
• Introduction
• Notes
• Unit 1:  Negative and interrogative sentences
• Unit 2:  Short answers
• Unit 3:  Question tags
• Unit 4:  Questions and exclamations
• Unit 5:  So, neither, nor, either
• Unit 6:  Be, used to, would, be/get/become used to, dare, have, get, become, grow, go, turn, fall and feel
• Unit 7:  Verb tenses: forms
• Unit 8:  Irregular verbs
• Unit 9:  Verb tenses: uses
• Unit 10:  Personal pronouns, possessives and reflexive pronouns
• Unit 11: The genitive case
• Unit 12: Singular and plural nouns
• Unit 13: Gender
• Unit 14: A, an, some, any, no, not, none, each, every and the; compounds of some, any, no and every
• Unit 15: Neither, not...either, none, not...any, both and all
• Unit 16: A few, few, a lot, lots, a little, little, many, much, no and plenty
• Unit 17: Enough, too, so and such
• Unit 18: Comparative and superlative sentences
• Unit 19: The adjective order
• Unit 20: Relative clauses
• Unit 21: Do and make
• Unit 22: Modal verbs
• Unit 23: Infinitives, gerunds and present participles
• Unit 24: Conditional sentences
• Unit 25: Passive sentences
• Unit 26: Reported speech
• Unit 27: Purpose
• Unit 28: Word order
• Unit 29: Inversion
• Unit 30: Connectors
• Unit 31: Prepositions
• Unit 32: Phrasal verbs


Intermediate English Grammar:
• Contents
• Irregular verbs


English Grammar for Beginners:
• Contents
• Unit 1:  A, an, some any and the
• Unit 2:  Some, any + body/one, + thing, + where
• Unit 3:  Personal pronouns and possessives
• Unit 4:  Reflexive pronouns, the reciprocal pronoun "each other" and object pronouns
• Unit 5:  List of irregular verbs


Other Services:
• Popular Phrases and Sayings
• The Writer's Place
• Hotel Rooms
• Search Engine
• Free Virtual Postcards
• Sponsored Ads
• Chat Rooms

Polseguera

  The main index MAIN
INDEX
Search the database for posts SEARCH
POSTS
Who's Online WHO'S
ONLINE
Log in LOG
IN

Home: Català: Sintaxi:
Vocabulari, gramàtica catalana
 
1603 registered
users

 Polseguera
Novice / Moderator

Apr 20, 2009, 4:29 PM

Post #1 of 1
(670139 views)
Shortcut
Vocabulari, gramàtica catalana Can't Post

Benvolgut visitant o usuari del fòrum,

Us volem recomanar la pàgina següent per a aprendre català: http://boncatala.com/ Hi ha recursos sobre la llengua catalana: verbs, adjectius, fonètica, pronoms...

Davall us enganxem un descripció treta de la pàgina:
La intenció d'aquesta pàgina web és observar el català que parlem ara o que sentim als mitjans de comunicació i comparar-lo amb el que parlàvem fa una colla d'anys, abans de l'any 1950 quan, a les cases, no hi havia ni ràdio ni TV. Llavors es tenien converses molt llargues, sobretot havent sopat, amb els avis i pares. Era un ex-cel·lent aprenentatge de la nostra llengua. Es feia molt de corregir les deficiències de vocabulari, de construcció gramatical i de fonètica. Sovint et deien "això no es diu així, has d'enraonar bé". Potser no tenien coneixements de gramàtica però sabien bé el català. Tot això fet modestament. És una necessitat que surt de dins. Tots estimem la nostra llengua i ens fa patir que estigui tan malalta. Entre tots l'hem d'ajudar a refer-se.

Aquí no hi ha intencions científiques perquè els d'aquesta pàgina, no tenim estudis lingüístics, només volem fer saber allò que hem après i observat durant molts anys. La gramàtica i els diccionaris els fem servir una mica de lluny perquè considerem que moltes coses s'han acceptat com a bones perquè eren usuals en el parlar de cada dia en algun lloc, més aviat cèntric de Catalunya. Són formes castellanes que ja s'havien consolidat, però no són les nostres genuïnes, les que feien servir els nostres avis que havien après la nostra llengua (la seva llengua) entre el 1870 i el 1880.

Salutacions,
Polseguera


(This post was edited by Polseguera on Apr 20, 2009, 4:49 PM)

 
 


Search for (options)  
© All rights reserved     www.polseguera.org   (Polseguera)     info@polseguera.org